โหมโรงกลางวัน หายไปไหน

ผู้แต่ง

  • อัศนีย์ เปลี่ยนศรี

บทคัดย่อ

เมื่อกล่าวถึงคำว่า  "โหมโรง"  หลายท่านคงนึกถึงภาพยนต์เรื่อง โหมโรง หนังไทยที่สร้างกระแสความนิยมในดนตรีไทยของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์จนเกิดการตื่นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า  Social resonance ถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสที่คงอยู่เพียงชั่วครู่แบบไฟไหม้ฟาง  แต่เด็กๆ วัยรุ่นหลายคนเริ่มให้ความสนใจดนตรีไทยมากขึ้น  โดยเฉพาะ  "ระนาดเอก"  เครื่องดนตรีชิ้นเอกของเรื่อง  ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของดนตรีไทยทีมีเยาวชนไทยหันมาช่วยกันอนุรักษ์และสือบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ต่อไป  คำว่า  "โหมโรง" มิได้เป็นเพียงชื่อภาพยนต์ดังที่สร้างกระแสเพียงเท่านั้น แต่ โหมโรง ยังมีนัยสำคัญในวัฒนธรรมดนตรีไทยดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์