สัดสวนแฝงเร้นในรูปทรงเซรามิก (เครื่องดินเผา)

ผู้แต่ง

  • วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

รูปทรงเซรามิกส์ (โดยฉพาะงานจำพวกเครื่องปั้นดินเผา/เครื่องเคลือบดินเผา Pottery Ware ปัจจุบันนี้ควรเรียกว่าเครื่องดินเผา  แต่ในบทความนี้อาจเรียกสลับไปมาเพื่อความเหมาะสมของบริบทและประเด็น และเครื่องดินเผาก็เป้นเซรามิกส์ประเภทหนึ่ง)  ส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกันส่วนมากถูกสร้างโดยการกลั่นกรองผสมสอดประสานกันของทัศนธานุ (Visual Dlements -มูลฐานย่อยในงานศิลปะ)  และหลักของการจัดองค์ประกอบ (The Princlples of Organization/Composition)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์