บทประพันธ์ ค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง

  • อาจารย์อดุล จันทรศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ฉันอยู่กลางผู้คนซึ่งคับคั่ง  ถ่ายรูปประมาณพันครั้ง ซ้ายแล้วขวา ฉันเห็นแต่ดอกไม้ใบดวงตา จากผู้คนที่มาด้วยไม่ตรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์