ครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)

ผู้แต่ง

  • กาญจนา อินทรสุนานนท์

บทคัดย่อ

ครูของฉันท่านนี้เป็นที่รัก  เพราะประจักษ์ว่าครูเป็นผู้สอน  ศิริเสริมเพิ่มวิชาทั้งอาทร  บทเพลงกลอนเสภาสง่างาม  วิชเวชเดชกระเดื่องเฟื่องฟู  เกียรติของครูสู่สากลชนสยาม  ศิลปินประดิษฐ์ศิลป์ให้ติดตาม สรรสร้างความเป็นศาสตร์ฉลาดนัก  แห่งใดได้ประสงค์จำนงจิต  ครูไม่ปิดสอนให้ด้วยใจสมัคร  ชาติไทยมีคนดีเป็นศรีนัก  ผองศิษย์รักเคารพมั่นนิรันดร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์