ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนไปได้อะไร

ผู้แต่ง

  • สมพร ฟูราจ
  • สมพร ฟูราจ

บทคัดย่อ

ตลอดเวลากว่า 20 ปี ที่สอนอยู่คณะสิลปกรรมศาสตร์  มีคำถามจากนักศึกษาและจากผู้ปกครอง และก็เคยถามตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า นักศึกษาเรียนรู้อะไรไปจารกเราเมื่่อจบไปแล้วเขาได้เอาความรู้ที่เรียนไปทำอะไร ก่อนจะตอบคำถามนี้ คงจะต้องยกเอา "ความฝัน"  ของศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน ผู้ก่อตั้งสาขาการละคอนเมื่อปี พ.ศ.  2529  และขยายสาขานี้ออำไปจนกลายเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2539 ที่ประกอบด้วยสาขาการละคอน สาขาวิชาการออกแบบพัสตราภรณ์  และสาขาวิชาศิลปะการออกอบบหัตถอุสาหกรรม ผตั้งอยู่ที่ศูนย์ลำปาง)  มาเล่าให้ฟังกันก่อน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์