นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องรู้อะไรบ้าง

ผู้แต่ง

  • พิมพ์จิต ตปนียะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

หนังสือสำหรับเด้กถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มีความสำคัญอันจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทางด้านตวามฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม ทักษะด้านกรคิด และทักษะทางด้านการอ่าน กระบวนการสร้างสรรค์หนังสือนิทางสำหรับเด็ก ไม่ได้มีเพียงแค่นักเขียนระดับมือรางวัล  แนะนักออกแบบรูปเล่มให้สวยงามเท่านั้น บทบาทของนักวาดภาพประกอบถือเป้นผู้ที่จะใส่หัวใจให้กับหนังสือเล่มนั้นมีชีวิตชีวา  เหตุนี้นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจึงไม่ใช่คนที่ี่วาดรูปเป็นเท่านั้น เขาเหล่านั้นจะต้องวาดอยู่ตลอดเวลาและศึกาาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์