ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ตัวพิมพ์เพื่อการอ่าน

ผู้แต่ง

  • รัชภูมิ ปัญส่งเสริม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

นับแต่ตัวพิพม์ถูกประดิษฐ์ขึ้นการก่อกำเนิดวิชาชีพการพิมพ์  (Printing) ก็ได้อุบัติขึ้นตามมาในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีของตัวพิมพ์ยังอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์ (Hardware) อย่างเช่นตัวพิมพ์พวกร้อน (Hot Type) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของระบบงานเรียงพิมพ์นั้น ช่างศิลป์ตัวพิมพ์ (Typongrapher)  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์