บริโภคความเป็นไทยแบบ Hyper-Real

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ในขณะที่สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วยเปลี่ยนผ่านในแง่ของพื้นที่ทางการเมือง  ที่ก่อให้เกิดสภาวะ้ำกึ่งในเชิง "จิตสำนึกเก่ากำลังจะไปและจิสำนึกใหม่กำลังจะมา"  นั้น ปรากฏว่าพื้นที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ  ได้ก้าวล่วงข้ามสภาวะเหล่านั้นไปล่วงหน้าก่อนเรียบร้อยแล้ว  เช่น  วงการสื่อที่เกี่ยวข้องกับมวลชนจำนวนมหาศาล  (Mass Media) เช่น สื่อข้ามโลกอย่าง YouTube รวมถึงรูปแบบและตัวสารในแวดวงวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular Culture)  อย่างโฆษณาทางโทรทัศน์  (Television Commercial)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์