การเขียนบทการแสดงเรื่อง ผู้หญิงกับประภาคาร ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง To the Lighthouse โดย เวอร์จิเนีย วูล์ฟ

Women and the Lighthouse: Performance Text Adapted from Virginia Woolf’s To the Lighthouse

ผู้แต่ง

  • อรดา ลีลานุช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การเขียนบทสำหรับการแสดง, ศิลปะการแสดง, กระแสสำนึก, มุ่งสู่ประภาคาร, เวอร์จิเนีย วูล์ฟ

บทคัดย่อ

ผู้หญิงกับประภาคาร เป็นบทการแสดงที่ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง To the Lighthouse โดยเวอร์จิเนีย วูล์ฟ นักเขียนชาวอังกฤษ  To the Lighthouse นับเป็นงานชิ้นสำคัญทางด้านวรรณกรรมที่สำรวจจิตสำนึกของมนุษย์จากภายในจิตใจของตัวละคร  To the Lighthouse เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแรมซีย์และแขกที่มาพักในบ้านพักฤดูร้อนของพวกเขา  โดยมีความคิดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประภาคารเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมด  ผู้หญิงกับประภาคาร ได้รับการจัดแสดงครั้งแรกโดยพระจันทร์เสี้ยวการละครในเทศกาลละครกรุงเทพปี 2562  ผู้เขียนได้เขียนบทการแสดงเรื่อง ผู้หญิงกับประภาคาร ขึ้นในรูปแบบของกลอนอิสระและภาพตัดปะ  โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องราวลิลลี บริสโก และความสัมพันธ์ระหว่างมิสเตอร์ และ มิสซิส แรมซีย์ ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่อง  บทความนี้จะกล่าวถึงกระบวนการเขียนบทการแสดงเรื่อง ผู้หญิงกับประภาคาร และจะนำเสนอแนวความคิดสำคัญบางอย่างที่มีอยู่ในเรื่อง  อันประกอบไปด้วยอิทธิพลจากกวีนิพนธ์  งานเขียนเชิงกระแสสำนึก  เสียงที่อยู่ในหัวของตัวละคร  ความคิดเกี่ยวกับตัวตน  และการมีอยู่ของประภาคาร  บทการแสดงได้ทำงานต่อจากนวนิยายต้นฉบับโดยการสร้างพื้นที่และภาพที่ผู้ชมสามารถได้ยิน  รู้สึก  และมองเห็นได้  ในขณะเดียวกันก็ได้ทิ้งที่ว่างไว้ให้เพียงพอสำหรับการตีความและจินตนาการของผู้ชมต่อไป

References

Ball, David. Backwards and Forwards. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1983.
Goldberg, Natalie. Writing Down the Bones. Boulder: Shambhala, 2016.
Kornfield, Jack. A Path with Heart. New York: Bantam Books, 1993.
Nicolson, Nigel, ed. The Letters of Virginia Woolf. London: The Hogarth Press, 1997.
Peck, John, and Martin Coyle, eds. Literary Terms and Criticism. New York: Palgrave, 2002.
Stevens, Anthony. Jung: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1994.
Williams, William C. Spring and All. Paris: Contact Publishing Co, 1923.
Woolf, Virginia. To the Lighthouse. New York: Harcourt Brace, 1981

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ