ผู้ประกอบการและการปฏิวัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ/นวัติกรรม

ผู้แต่ง

  • ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

 ศิลปินดัตช์ในยุคทองดัตช์ (Dutch Golden Age) อย่าง Jan Vermeer (1632-1675) และ Rembrandt van Rijn (1606-1669) มีความแตกต่างกัน  ความไม่เหมือนกันของทั้งสองศิลปินนำไปสู่การถกกันระหว่างนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ Simon Schama ผู้ต้องมานำเสนอจุดยืนสนับสนุนรสนิยมส่วนตัวที่มีต่อ Rembrandt  กับอีกฝ่ายหนึ่งผู้ชื่นชม Vermeer เป็นนักเขียนอเมริกันโดยกำเนิด Tracy Chavelier ผู้เขียนหนังสือ Girl with a Pearl Earring (1999)  โดยการถกกันจัดขึ้นที่ Royal Geographical Society กรุงลอนดอน ในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2014  สำหรับเรื่องของรสนิยมไม่ว่าจะมีหลักฐานอะไรมายืนยันรสนิยมเป็นอะไรที่ไม่สมควรจะมาถกเถียงกัน  รสนิยมใครเป็นอย่างไรก็ยังคงดำเนินไปตามคนแต่ละคน

ผลงานภาพวาดของ Vermeer ไม่ได้มีมากมายแบบ Rembrandt  ฐานะทางเศรษฐกิจของ Vermeer จัดว่าไม่จนสำหรับยุคนั้น  ปัญหาสำคัญของ Vermeer เป็นเรื่องที่ต้องเลี้ยงดูลูกสิบเอ็ดคน  Catharina Bolnes (1631-1687) เมียของ Vermeer ที่แต่งงานกันในปี ค.ศ. 1653 มาจากครอบครัวคาธอลิกในประเทศที่เป็นโปรเตสแต้นท์แคลแวง (Calvinism)  รัฐโปรเตสแต้นท์ห้ามคาธอลิกประกอบกิจทางศาสนาในที่สาธารณะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบหก แต่จะทำได้ในบ้านกันอย่างลับๆ เท่านั้น  พื้นที่ทางศาสนาในดินแดนที่คนส่วนใหญ่นับถืออีกศาสนาหนึ่งกลายเป็นเรื่องลับๆ ที่ให้ใครรู้ไม่ได้   การแต่งงานข้ามศาสนาถือได้ว่าเป็นการเข้าข้างศัตรู  สำหรับในกรณีของดัตช์ที่ต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากสเปนที่นับถือคาธอลิก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ