Contact

กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล กองบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Principal Contact

เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน
กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
Phone 073313928- 45 ext. 5175

Support Contact

เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน
Phone 073313928- 45 ext. 5175