สวมบทคนในสนามสะท้อนเสียงสนทนาเห็นต่างต่อกรณี “ฮิญาบ” ปัตตานี

Authors

  • พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

ศาสนาไม่ฆ่า, ชาตินิยมพุทธอิสลาม, ฮิญาบ, คนกลุ่มน้อยทางศาสนา

Abstract

“พุทธศาสนา ต้องสร้างสังคมเปิดกับอิสลาม” คือชื่อบทความของนักวิชาการและนักสื่อสารชื่อดังที่เผยแพร่ในโลกการสื่อสารหลังกรณีความขัดแย้งในกรณีการเรียกร้องขอคลุมฮิญาบของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานีเกิดขึ้นได้ไม่นานและเป็นที่มาของบทความชิ้นนี้ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการชวนสนทนาในอีกมุมที่ตรงข้ามกับคำร้องขอข้างต้น โดยผู้เขียนจะทดลองสวมบทบาทเป็นคนในสนามทำหน้าที่สะท้อนเสียงแทนคนกลุ่มน้อยทางศาสนาชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและจำนวนที่เป็นชาวพุทธ ชาวคริสต์ และคนอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อสื่อสารกับสังคมและโดยเฉพาะกับพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างมิตรร่วมแสวงหาทางออกในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและให้เกียรติกันบนเงื่อนไขของ “พื้นที่” และ “บริบท” สังคมความขัดแย้งรุนแรงถึงตายยืดเยื้อชายแดนใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-09-13

How to Cite

นาคอุไรรัตน์ พ. (2018). สวมบทคนในสนามสะท้อนเสียงสนทนาเห็นต่างต่อกรณี “ฮิญาบ” ปัตตานี. RUSAMILAE JOURNAL, 39(2), 21–32. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/145642