จาก LEGO ถึง “เมืองมัลลิกา” จาก “เรื่องเล่น” สู่ “เรื่องจริง”

Main Article Content

พิเชฐ แสงทอง

Abstract

ชายช่างไม้ผู้หนึ่งฐานะยากจน เห็นลูกไม่มีของเล่นจึงใช้ทักษะในอาชีพของตนเองทำของเล่นให้ลูก และนี่คือที่มาของ" ตัวต่อ"ที่เรารู้จักกันในนามของLEGO ที่ก่อตั้งขึ้นโดย Ole Kirk Christiansen


เขาคือพ่อผู้ยากจนไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกผู้นั้น


OIe เป็นชาวเดนมาร์ก ของเล่นตำต่อชนิดนี้จึงเรีอกได้ว่ามีสัญชาติเดนมาร์ก  ของเล่นชิ้นแรกของเขาคือ The Duck ซึ่งเป็นเพียงเป็ดไม้ที่ยังถอดประกอบเป็นตัวต่อไม่ได้เหมือนกับ LEGO ที่เราเห็นหลังๆ จากนั้นมา


การกลายเป็นตัวต่อจึงเรียกได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้นแรกของ LEGO นั่นเอง 


ต่อมาเมื่อมันถูกมองว่าของเล่นไม่ใช่แค่เป็นของเล่นสนุกเฉยๆ  แต่ควรเป็นของเล่นที่จะช่วยสร้างทักษะ และเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เล่น


LEGO จึงยกฐานะตัวเองมาเป็น LEGO EDUCATION

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แสงทองพ. (2019). จาก LEGO ถึง “เมืองมัลลิกา” จาก “เรื่องเล่น” สู่ “เรื่องจริง”. RUSAMILAE JOURNAL, 40(1), 4-6. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/205472
Section
บทบรรณาธิการ

Most read articles by the same author(s)