ตำนาน "ไอ้ไข่วัดเจดีย์" กับกระบวนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์

Main Article Content

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

Abstract

เมื่อกระแสความศรัทธาในวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ” ของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเริ่มโด่งดังตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2547 จนถึงปี พ.ศ.2550 ได้ซบเซาลง  ได้ปรากฏกระแสความศรัทธาในวัตถุมงคล “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” โด่งดังขึ้นมาแทนที่ ความศรัทธาดังกล่าวมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป แต่ล้วนเกิดขึ้นท่ามกลางเรื่องเล่าประกอบการประกอบพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าเรื่องเล่าหรือตำนานเหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อความศรัทธาตามมาอย่างเหนียวแน่น  ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เป็นตำนานที่ปรากฏในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณวัดเจดีย์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับเด็กชายวัย 9–10 ขวบ โดยชาวบ้านเชื่อว่าเด็กชายคนดังกล่าวเป็นเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งบางตำนานกล่าวว่าเคยมีชีวิตอยู่จริงบริเวณที่ตั้งของวัดเจดีย์ในปัจจุบัน วิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถบันดาลโชคลาภและช่วยให้สมหวังได้ ในสังคมเกษตรกรรมชาวบ้านได้เคยบอกกล่าวให้ช่วยตามหาสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย         ที่สูญหาย และสามารถตามหาจนพบเจอตามที่ได้บอกกล่าวหรือบนบานไว้ เดิมเรียกกันว่าเด็กวัด ท่านเจ้าวัด หรือท่านวัดเจดีย์ 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ