เรื่องสั้นในพม่า (แอนนา อัลล็อตต์)

Main Article Content

สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ (ผู้แปล)

Abstract

เรื่องสั้นของพม่าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีจำนวนน้อยนิด ไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงปริมาณและความหลากหลายของเรื่องราวที่ตีพิมพ์ในพม่าได้ทุกวันนี้ได้  เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญมากที่สุด เรื่องสั้นได้รับการเผยแพร่ต่อสารฃธารณชนเป็นครั้งแรกผ่านทางนิตยสารรายเดือนจำนวนมาก....(อ่านต่อ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลิ้มสังกาศ (ผู้แปล)ส. (1). เรื่องสั้นในพม่า (แอนนา อัลล็อตต์). RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), 31-55. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43350
Section
บทความวิชาการแปล