บริบทและหมุดหมายสำคัญในพัฒนาการเรื่องสั้นอินโดนีเซีย

Main Article Content

จิรวัฒน์ แสงทอง

Abstract

แม้จะมีสถานะเป็นรัฐชาติหนึ่งเดียว  ได้ผ่านกระบวนการสร้างชาติและการพยายามสถาปนาวัฒนธรรมร่วมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนับจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ...(อ่านต่อ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แสงทองจ. (2015). บริบทและหมุดหมายสำคัญในพัฒนาการเรื่องสั้นอินโดนีเซีย. RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), 56-67. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43351
Section
บทความวิชาการ