บทปริทัศน์ว่าด้วยความก้าวหน้าของงานวิจัยทางปรัชญาเกี่ยวกับเหตุผลเชิงศีลธรรม

Main Article Content

เทพทวี โชควศิน

Abstract

บทปริทัศน์นี้แสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบทางปรัชญาว่าด้วยเหตุผลเชิงศีลธรรม จากการศึกษาพบว่านักปรัชญามักจะอภิปรายต่อจากเบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ ซึ่งกล่าวถึง ‘ภายในนิยมเกี่ยวกับเหตุผล’ และ ‘โชคทางศีลธรรม’ ผู้วิจัยเสนอว่าควรจะตรวจสอบมากขึ้นในส่วนที่สองประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เพื่อให้เกิดคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อสิ่งที่ผู้วิจัยเรียกว่า ‘ความทนทานของเหตุผล’

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article Review

References

Engstrom, Stephen. (2002). Kant’s Distinction between Theoretical and Practical Knowledge. In The Harvard Review of Philosophy 10: 49-63.

Greenspan, Patricia. (2007). Practical Reasons and Moral ‘Ought’. In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics: Volume 2. pp. 172-194. Oxford: Oxford University Press.

Hume, David. (1739/1992). Treatise of Human Nature. Great Book in Philosophy Series. New York: Prometheus Books.

Kant, Immanuel. (1787/1996). Critique of Practical Reason. Great Book in Philosophy Series. translated by T. K. Abbott. New York: Prometheus Books.

Markovits, Julia. (2014). Moral Reason. Oxford: Oxford University Press.

Nagel, Thomas. (1979). Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press.

Parfit, Derek. (2011). On What Matter: Volume Two. Oxford: Oxford University Press.

Scanlon, Thomas M. (2007). Wrongness and Reasons: A Re-examination. In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics: Volume 2. pp. 5-20. Oxford: Oxford University Press.

Scanlon, Thomas M. (2014). Being Realistic about Reason. Oxford: Oxford University Press.

Schneewind, J. B. (1992). Autonomy, Obligation, and Virtue: An Overview of Kant’s Moral Philosophy. In Paul Guyer (ed.), The Cambridge Companion to Kant. pp. 309-341. Cambridge: Cambridge University Press.

Schroeder, Mark. (2007). The Humean Theory of Reasons. In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics: Volume 2. pp. 195-219. Oxford: Oxford University Press.

Setiya, Kieran. (2012). Knowing Right from Wrong. Oxford: Oxford University Press.

Setiya, Kieran. (2014). What is a Reason to Act?. In Philosophical Studies 167 (2):221-235.

Williams, Bernard. (1981). Moral Luck: Philosophical Papers 1973-1980. Cambridge: Cambridge University Press.