การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชาวจีน การลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจาก สมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ

Main Article Content

Sheng Wang
Sirinthorn Seepho

Abstract

Recently, the instruction of critical thinking, which is mostly conducted with learners in a western context, has expanded to EFL teaching and learning contexts and is emphasized in higher education in China. Previous studies found that Chinese EFL learners lack critical thinking due to their English proficiency.  This study aims to explore a way to reduce the negative effects of English proficiency on the development of critical thinking. One natural class of English major freshmen was chosen as the sample. Selective translation and scaffolding were employed to curtail the obstruction of English proficiency in the development of critical thinking.  The results show that obstruction of English proficiency in the development of critical thinking could be removed by selective translation and scaffolding. The findings provide some implications for the development of critical thinking in an EFL context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article