โทรทัศน์ชุมชนในประเทศออสเตรเลีย

Main Article Content

วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

Abstract

ชุมชนในประเทศออสเตรเลียดำเนินการโทรทัศน์ชุมชนตั้งแต่ปี 2528 ภายใต้หลักการของการเข้าถึง การมีส่วนร่วม ความหลากหลาย ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นอิสระ แม้ว่าโทรทัศน์ชุมชนยังประสบปัญหาด้านการเงิน ทั้งจากการที่สถานีโทรทัศน์ชุมชนบางแห่งได้รับใบอนุญาตออกอากาศแบบชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนระยะยาว และจากการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การแพร่สัญญาณในระบบดิจิทัล แต่สื่อชุมชนนี้ก็มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนและประเทศ ทั้งบทบาทในการให้การศึกษา ความบันเทิง ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อคนในชุมชน และบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article