ปัจจัยแห่งการดำรงอยู่หรือล่มสลายของครอบครัว

Main Article Content

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

Abstract

กระบวนการพัฒนาเป็นครอบครัว เริ่มต้นจากการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันคนรัก ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางสังคม เมื่อตกลงใจจะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัว คู่สมรสที่ขาดความพึงพอใจในชีวิตสมรสจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จนทำให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการความขัดแย้ง   และหากขาดความยับยั้งชั่งใจไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ สิ่งที่ตามมา คือ ความรุนแรง ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง ผู้เกี่ยวข้องควรผนวกปัญหาดังกล่าวเข้ากับปัญหาสังคมอื่น ๆ การรณรงค์เพื่อลดความรุนแรง ควรเน้นว่า  1) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว หากแต่เป็นปัญหาสาธารณะ  2) ผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงควรได้รับการปฏิบัติในฐานะบุคคลที่สมควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article