กล้าเลือก กล้าทำ

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

เรื่อง กล้าเลือก กล้าทำ 


                                                                 แต่งโดย  แลร์รี สมิธ


                                           แปลจาก : No Fears, No Excuses ผู้แปล : ณงลักษณ์ จารุวัฒน์


                                                     สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์  พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560


                                                                265 หน้าราคา 280 บาท


                                                                     ISBN :  9786165156721

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ
Author Biography

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บางนา กทม.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

298 ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขต บางนา

กทม.10260