ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก โลกก็จะเปลี่ยนคุณ

Main Article Content

ยุวดี เปรมวิชัย

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก โลกก็จะเปลี่ยนคุณ


เขียนโดย Peter H. Diamandis และ Steven Kotler แปลโดย บดินทร์ พรวิลาวัณย์ สำนักพิมพ์ บิงโก สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Brockman, Inc. พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559


จำนวน 320 หน้า ราคา 265 บาท
ISBN : 9786169254645

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ