ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุข

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุข


เขียนโดย Kenichiro MOGI


ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5


แปลโดย ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์


สำนักพิมพ์ ส.ส.ท พ.ศ.2553


จำนวน 232 หน้า ราคา 165 บาท


ISBN 978-974-443-400-5

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ