ปิ๊งด้วยภาพ2: วิธีแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยภาพง่าย ที่ใช้ได้ผลจริง (Unfolding the Napkin) -

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

ปิ๊งด้วยภาพ2: วิธีแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยภาพง่าย ที่ใช้ได้ผลจริง (Unfolding the Napkin)

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ
Author Biography

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บางนา กทม.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

298 ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขต บางนา

กทม.10260