การขึ้นลอย : ศิลปะการออกแบบท่ารำที่ลงตัว

ผู้แต่ง

  • ภาวิณี บุญเสริม

บทคัดย่อ

การแสดงโขนนับว่าเป็นนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติไทยที่มีมายาวนาน ซึ่งกว่าบรมครูในอดีตจะออกแบบท่าทางการแสดงโขนออกมาได้สวยงามลงตัวอย่งที่เราเห็นในปัจจุบันนั้น  ได้มีการสร้างสรรค์โดยการรวมเอาศิลปะการแสดงหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การนำท่าทางการต่อสู้มาจากกระบี่กระบอง นำวิธีการพากย์เจรจามาจากการเล่นหนังใหญ่  และใช้การแต่งกายการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์