นาฎศิลป์..ศิลปะการเคลื่อนไหว หรือเพียงแค่เต้นกินรำกิน

ผู้แต่ง

  • วัสสาวดี วัฒนสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

พอมองเห็นการยักย้ายส่ายสะโพก หลายคนก็สรุปเอาภาพที่เห็นเป้นความเข้าใจเกี่ยวกับนาฎสิลป์หรือศิลปะการเต้นรำ (Dance) หลายครั้งที่นักเต้นถูกมองไม่แตกต่างกับสิ่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ นักเต้นทั้งระดับอาชีพและนักเรียนหลายคนหาเลี้ยงชีพจากการแสดงนาฎศิลป์ในสถาบันเทิง และงานแสดงสินค้าต่างๆ  ซึ่งผู้ชมและเจ้าของสินค้ามักจะมองแค่ความเย้ายวนของร่างกายมากกว่าศิลปะ  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์