พื้นผิวอิสาน

ผู้แต่ง

  • วิทวัน จันทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ภาคนะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือที่เรียกว่าภาคอิสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและมีพรมแดนติดกับหลายประเทศ อีกทั้งมีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังนั้นจึงเกิดการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย คนอิสานส่วนใหญ่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นการอำรงชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัย หรือการกินอยู่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์