แสง : มิติที่สี่ในละครเวที

ผู้แต่ง

  • สมพร ฟูราจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงละคร  ก็มักจะนึกถึงนักแสดง การแสดงและบทละคร  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของละครที่เห็นได้ชัดเจน  อันที่จริงแล้วคะครสมัยใหม่อาศัยปัจจัยอื่นๆ  ที่อาจจะมองเห็นไม่ชัดมากนัก  แต่ก็มีบทบาทสำคัญต่อการแสดงจนขาดไม่ได้พอๆ กับนักแสดงหรือบท  ปัจจัยเหล่านี้ก็คือเทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการแสดง ฉาก แสง เสียงและภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์