การออกแบบชุดภาชนะเซรามิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหินกรวดแม่น้ำ

ผู้แต่ง

  • นภัสชญา พัฒนมหเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

งานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบชุดภาชนะเซรามิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหินกรวดแม่น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปลักษณ์รูปทรงทางกายภาพและสมบัติของหินกรวดแม่น้ำและรูปแบบการตกแต่งร่วมสมัย 2) แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เนื้อดินและกระบวนการผลิตทางเครื่องเคลือบดินเผาที่จะนำมาสร้างสรรค์ชุดภาชนะเซรามิกที่ได้แรงบันดาลใจจากหินกรวดด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การสังเกตการณ์กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์สรุปข้อมูล ตลอดจนถึงขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลจากการศึกษาพบว่าหินกรวดแม่น้ำมีรูปทรงที่โค้งมน พื้นผิวเรียบลื่น เหมาะสำหรับนำมาออกแบบเป็นชุดภาชนะเซรามิกเพื่อใช้ในครัวเรือน จึงได้จัดทำชุดต้นแบบจำนวน 10 ชิ้น ประกอบด้วย แก้วกาแฟ จานรองแก้ว จานแบน ชามปากกว้าง ถ้วยขนาดเล็ก ถ้วยขนาดกลาง ถ้วยใส่น้ำตาลมีฝาปิด ถ้วยใส่ซอสและเหยือกใส่กาแฟ สำหรับการตกแต่งภายในแบบอย่างญี่ปุ่น (Japandi Style) ซึ่งมีแนวทางการออกแบบจากการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายอบอุ่นตามธรรมชาติแบบสแกนดิเนเวียนและความเรียบง่ายที่แสดงออกถึงงานทำมือแบบอย่างญี่ปุ่น ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการทางเซรามิกอุตสาหกรรม ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดินแบบกลวงโดยใช้เนื้อดินสโตนแวร์ (Stoneware) ผสมสีสเตนตกแต่งด้วยวิธีการขูดร่องลึกฝังดินสี (inlay) และเคลือบใส เผาเคลือบด้วยเตาไฟฟ้าอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศสันดาปแบบสมบูรณ์ ปรากฏว่าชิ้นงานสามารถนำมาบรรจุอาหารและใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อนำไปตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติในสถานที่ต่าง ๆ สามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปได้

 

 

References

ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์. (2564, 10 มีนาคม). เทรนด์การแต่งบ้านที่ผสานญี่ปุ่นเข้ากับสแกนดิเนเวีย.

https://www.gqthailand.com/culture/article/the- rise-of-japandi-trend

ณวรา หิรัญกาญจน์. (2564, 10 พฤษภาคม). New Nordic Cuisine การปฏิรูปทางอาหารของเชฟชาวนอร์ดิก ที่ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก. https://www.greenery.org/articles/ kindeesweden-new-nordic-cuisine/

ภาสิณี บุตรพลอย. (2565, 12 พฤศจิกายน). วิวัฒนาการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่องธรรมชาติของเทคโนโลยี. https://www.swkp.ac.th/web/research/ files/computer2.pdf

ธานี ภู่นพคุณ. (2550, 22 ธันวาคม). 6 รูปร่างและรูปทรง. https://www.gotoknow.org/ posts/155339

สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2558). การต่อเติมเสริมแต่งส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เซรามิค. https://www.xn--12cgu2gjw3fra7hh3g.net/article/27/การต่อเติมเสริมแต่งส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์เซรามิค#:~:text=การขุดร่องลึกฝัง,ดินสีลงบนพื้น

อรุณวตรี รัตนธารี และณัฐมน สุนทรมีเสถียร. (2564, 18 พฤษภาคม). ถ้าย้ายไปกลุ่มประเทศ ‘นอร์ดิก’ เราจะ ได้กินอะไร? รู้จักปรัชญาการกินที่เชื่อว่าชีวิตที่ดีควรเป็นของทุกคน. https://becommon.co/world/taste-for-thought-nordic-cuisine/At Siam Tour.

เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม. (2565, พฤศจิกายน). https://www.atsiamtour.com/ gallery/160

บ้านและสวน. (2565, 14 มกราคม). ANONYM นักออกแบบที่ดึงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อยู่อาศัย. https://www.baanlaesuan.com/253628/design/design-update/people/anonym-nippon

Ceramic-Plaza. (2559, 4 มิถุนายน). การเคลือบเซรามิก. https://www.ceramic-plaza.com/2016/06/04/การเคลือบเซรามิก/

Ekkarach Laksanasamrith. (2558, 18 มิถุนายน). Japanese gardens design : สวนญี่ปุ่น ที่ไม่ใช่แค่สวน แต่คือสัจธรรมของชีวิต. Dsign Something. https://dsignsomething.com/ 2015/06/18/japanese-gardens-design

Stonehenge – สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งเกาะอังกฤษ. (2562, 4 กุมภาพันธ์). Go touch the sky.https://www.gotouchthesky.com/stonehenge/HappyLongWay.

สโตนเฮนจ์ Stonehenge หินจากต่างดาว?. (2565, 12 พฤศจิกายน). Happylongway. https://www. happylongway.com/Stonehenge

Home Designing. (2565, 18 กันยายน). How To Use Japandi Decor To Create Calming Interiors. https://www.home-designing.com/how-to-use-japandi-décor

KACHA. (2564, 30 เมษายน). มินิมอล คืออะไร? ทำไมถึงนิยมในงานออกแบบ. https://www.kachathailand.com/articles/มินิมอล-คืออะไร

Maru. (2565). https://www.mjd.co.th/maru/ekkamai2

Mori. (2565). https://www.bangkokland.co.th/mori/th/

Origin. (2561, 16 กุมภาพันธ์). “Minimalist Design” การออกแบบที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหา. https://www.origin.co.th/ข่าวออริจิ้น/minimalist-design/

Telepart. (2557, 1 กันยายน). ประวัติความเป็นมาของพลาสติก Plastic. https://www.telepart.net/index. php?lay=boardshow&ac=webboard_show& WBntype=1&No=1579551

Ryt9. (2565, 7 กุมภาพันธ์). เริ่มต้นปี 65 คึกคัก "ฮาคูโฮโด" เผยพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยเปลี่ยน หวั่นเจอพิษ โควิดระลอกใหม่ ผลวิจัยชี้ "ความสุขทรงตัว" เทรนด์สุขภาพและความสุขของครอบครัวยังมาแรง. https://www.ryt9.com/s/prg/3295300

Sansiri Blog. (2561, 19 มีนาคม). แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่สถาปัตยกรรม. https://blog.sansiri.com /architecturefromnature/

The Matter. (2564, 13 กันยายน). ดีไซน์ที่สบายตา นำพาความสบายใจ รู้จักเทรนด์ ‘Japandi’ และวิธีแต่งบ้านให้อบอุ่นหัวใจ. https://thematter.co/social/artdesign/japandi/154837

Wikipedia. (2565, 28 สิงหาคม). Pebble. en.wikipedia.org/wiki/Pebble

Wikipedia. (2565, 12 พฤศจิกายน). ยุคก่อนประวัติศาสตร์. https://.th.wikipedia.org/wiki/ยุคก่อนประวัติศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-28 — Updated on 2023-07-01

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์