เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

แต่งโดย John Kotter และ Holger Rathgeber
แปลจาก: Our Iceberg is Melting
ผู้แปล : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553
147 หน้า ราคา 280 บาท
ISBN: 9789746554046