66 วิธีลบคมสมอง

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “66 วิธีลับคมสมอง” เป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นที่สอนวิธีการลับคมสมอง
ให้เฉียบแหลม และเป็นสมองอย่างที่ผู้ฝึกฝนออกแบบไว้ ไม่ใช่การฝึกสมองทั่ว ๆ ไป ให้ความรู้ใหม่ใน
เรื่องการฝึกสมองเป็นส่วน ๆ ด้วยเทคนิคกระตุ้นสมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ เพื่อสร้างสมองที่สมดุล
เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจึงน่าเชื่อถือ ผู้เขียนพบว่าสมองจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่
กับจิตสำนึกเป้าหมายของคนคนนั้น สมองมนุษย์เจริญเติบโตมากที่สุดตอนช่วงอายุ 20-49 ปี จึงเป็น
ช่วงที่ควรลับคมด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพสมองให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อแก่ตัวลง
แม้เซลล์สมองลดลง แต่ถ้ามีการฝึกที่เหมาะสมเพื่อให้รหัสสมองทำงานร่วมกันได้ดีก็จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพของสมองดีขึ้นด้วย ดังนั้น จึงสามารถฝึกสมองเพื่อสร้างสมองในอุดมคติของตัวเองได้
ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยชรา เพราะสมองมีพัฒนาการได้จนถึงวันที่เราสิ้นชีวิต ผู้เขียน คือ
นพ.โทะชิโนะริ คะโตะ (Toshinori Kato) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองชาวญี่ปุ่น ค้นพบทฤษฎี NIRS
(Near Infrared Spectroscopy) ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพของสมองเชิงแสง เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
สมองด้วยภาพถ่าย MRI เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโรงเรียนฝึกสมองจำกัด (KATOBRAIN Co., Ltd) เขียน
หนังสือด้านการฝึกสมองเล่มอื่น ๆ ที่น่าสนใจ คือ “ปรับสมองไม่ให้เสื่อม” หนังสือที่สอนให้พักสมอง
ซีกซ้ายที่ใช้จนล้า กระตุ้นสมองซีกขวาที่หลับใหล เพื่อปรับสมองไม่ให้เสื่อม และ “ยิ่งเรียนสูง
เรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่ง ปรับตัว” หนังสือที่วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของคนเรียนเก่ง ที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้
พร้อมคำแนะนำที่ช่วยให้สื่อสารดี ฉลาดใช้ชีวิต

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

หนังสือเรื่อง “66 วิธีลับคมสมอง”
เขียนโดย Toshinori Kato แปลโดย อังคณา รัตนจันทร์
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559
จํานวน 224 หน้า ราคา 195 บาท
ISBN : 978-616-04-2999-8