คนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออก

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง คนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออก เขียนโดย คิมซองโฮ แปลโดย ภัททิรา จิตต์เกษม


สํานักพิมพ์ อมรินทร์ HOW-TO


พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558 จํานวน 232 หน้า ราคา 195 บาท


ISBN : 9786161802981

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ