book review : ความลับของคนที่ไม่เคยเอางานกลับไปทำที่บ้าน

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

ความลับของคนที่ไม่เคยเอางานกลับไปทำที่บ้าน


เขียนโดย  Mentalist  DaiGo


แปลโดย  กมลวรรณ  เพ็ญอร่าม


สำนักพิมพ์  ช็อร์ตคัต (SHORT CUT) พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2562


236 หน้า ราคา 225 บาท


ISBN 978-616-18-3073-1

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ