ถามเป็นชีวิตเปลี่ยน

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง ถามเป็นชีวิตเปลี่ยน


เขียนโดย  เคียวอิจิโร อาวาซึ


แปลจาก   "Yoi Shitsumon" wo Suru Gijutsu ( ชื่อเรื่องต้นฉบับ)


ผู้แปล  บัณฑิต ประดิษฐานุวงศ์


สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ  พ.ศ. 2561


176 หน้า ราคา 230 บาท

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ