เผยแพร่แล้ว: 2022-03-29

การพัฒนาห้องเรียนกลับด้านสำหรับการเรียนแบบบูรณาการศึกษากับการทำงานในยุควิถีใหม่

ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์, ยุวดี เปรมวิชัย, ศศิธร คงอุดมทรัพย์

89-105

ถามเป็นชีวิตเปลี่ยน

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

145-148