เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่


เขียนโดย Masashi Yoshii (มาซาชิ โยชิอิ)


แปลโดย  อาคิรา รัตนาภิรัต


สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To  พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2564


202 หน้า ราคา 235 บาท


ISBN:  978-616-184-562-9

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ