พูดให้ง่ายๆ คือไม้ตายของคนเก่ง

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง พูดให้ง่าย ๆ คือไม้ตายของคนเก่ง


เขียนโดย Park So Yeon (ปาร์คโซยอน)


แปลโดย  อาสยา อภิชนางกูร


สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To  พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2566


392 หน้า ราคา 395 บาท


ISBN:  978-616-185-894-0

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ