เผยแพร่แล้ว: 2023-12-19

ความรักและความจงรักภักดีของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

ธนพล พานิชกุล, ธนานนท์ สิทธิวงศ์, ธวัชชัย แย้มศิริ , นัทธพงศ์ ศรีประภานุมาศ, จารุพร ตั้งพัฒนกิจ

19-32

ตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อเพิ่มกำไรจากการลงทุน กรณีศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

รวมพล จันทศาสตร์, ยุทธ์ ปลิ้มภิรมย์, ชวัลวิทย์ โตจิต, อาภัสรา ไชนคาม, ชนิตรา ขาวมีศรี

33-47