Announcements

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

2017-02-22

 

สำหรับผู้อ่าน

  • ผู้อ่านจะพบสารบัญของวารสารฉบับล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงวารสารฉบับล่าสุดได้ทางเมนู ฉบับปัจจุบัน จากแถบเมนูด้านบน
  • หากต้องการอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง เลือกเมนู บทความย้อนหลัง จากแถบเมนูด้านบน

 

สำหรับผู้เขียน

  • ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับได้ที่นี่ 
  • ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงของวารสารได้ที่นี่
  • ส่งบทความออนไลน์ได้ที่นี่