Changing PRC Chinese Conception of the Chinese in Thailand from the 1980s to 2010s

Main Article Content

Zou Kunyi

บทคัดย่อ

Instead of taking a widely used emic perspective in exploring the identity of the Chinese in Thailand, this article takes a largely neglected etic perspective in exploring the identity of the Chinese in Thailand. As identification is a process engaged by both self and other, this article attempts to shed some light on the external construction of the identity of the Chinese in Thailand by revealing the changing conception of the identity of the Chinese in Thailand in the PRC. By analyzing various representations of the Chinese in Thailand appeared in Chinese media and prints, the author argues that from the 1980s to the 2010s the PRC Chinese has conceived the identity of the Chinese in Thailand in different ways ranging from the Chinese in Thailand as compatriot (同胞), relatives (亲戚) to the distant relatives (远房亲戚).


The conception is a central issue in Sino-Thai relations and self-identification of the Chinese in the PRC. On the one hand, the perceptual construction helps define how the PRC Chinese should position themself against the Chinese in Thailand who are Thai citizen. On the other hand, it also helps the Chinese in the PRC reflect upon their self-identity and make the unique identity of the Chinese in the PRC real and sensible. Hence, it could be said the conception facilitate the demarcation of the boundary of “Chineseness” in both Thailand and China.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cai, Mucong 蔡木从. “Taiguo huawenbao de guoqu, xianzai, he weilai泰国华文报的过去、现在和未来”(The Past, Present and Future of Chinese Newspaper in Thailand), Dongnanya yanjiu ziliao东南亚研究资料 (Materials of Souteast Asian Studies), 6 (1986): 56-65.

————. “Taiguo de huawen baoye泰国的华文报业” (Chinese Newspaper in Thailand), Huaqiao lishi华侨历史 (History of Huaqiao), 12 (1986): 49-57.

Chen, Dabing 陈大冰 translated. “Taiguo huaren jinrong caifa泰国华人金融财阀” (Financial Magnate among Chinese in Thailand), Nanyang wenti yanjiu南洋问题研究 (Studies on Nanyang), 2(1987): 30-36.

Chen, Qingye 陈晴晔. “Taiguo huaren jinrongye fazhan chutan泰国华人金融业发展初探” (A Preliminary Research on the Development of Financial Industry by Sino-Thai), Dangdai Yatai当代亚太(Contemporary Asia and Pacific), 4 (1997): 50-53.

Chen, Weiguo陈维国. “Yinni Taiguo huaren qingnian de guojia renting bijiao——dui Ji’nan daxue huawen xueyuan de yici wenjuan diaocha印尼泰国华人青年的国家认同比较——对暨南大学华文学院的一次问卷调查” (A Comparative Study on the National Identity between Young Chinese in Indonesia and Young Chinese in Thailand——A Questionnaire Survey on Jinan University, Faculty of Arts), Dongnanya zongheng东南亚纵横 (Horizon of Southeast Asia), 11(2003): 45-47.

Chen, Yanyi陈艳艺. “Cong huaren rentong kan wenhua jiaoyu de fusu yu fazhan (1992~2012)从华人认同看文化教育的复苏与发展(1992~2012)” (A Research on The Revival and Development of Cultural Education from the Perspective of huaren identity”), Dongnanya Zongheng东南亚纵横 (Horizon of Southeast Asia), 3 (2013): 67-72.

Deng, Xiaoping邓小平. Deng Xiaoping wenxuan邓小平文选(Selected Works of Deng Xiao Ping),Volume 2. Beijing: Renmin chubanshe, 1994.

————. Deng Xiaoping wenxuan邓小平文选(Selected Works of Deng Xiao Ping),Volume 3. Beijing: Renmin chubanshe, 1994.

Fu, Zengyou傅增友. “Jiaoyu——shi jiasu Taiguo huaren tonghua de zhongyao yinsu“教育——是加速泰国华人同化的重要因素”(Education Is A Crucial Factor in Acceleration the Assimilation of Chinese in Thailand), Huaqiao huaren lishi yanjiu华侨华人历史研究 (Historical Studies on huaren and huaqiao), 9 (1988): 63.

Hong, Yuanshan 洪源善. Dangdai Taiguo yu Yinni huaren shehui bijiao yanjiu当代泰国与印尼华人社会比较研究 (A Comparative Study on Contemporary Chinese Society in Thailand and Indonesia), PhD dissertation. Beijing, Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, 2003.

Li, Anshan李安山. “Zhongguo huaqiao huaren yanjiu de lishi yu xianzhuang gaishu中国华侨华人研究的历史与现状概述” (History and Present Situation of Huaren huaqiao Studies in China). Zhongguo ribao中国日报,August 8th,2003.

Li, Tengfei李腾飞. Lun Taiguo huaren xiaoshuo zhong de shenfen rentong wenti论泰国华文小说中的身份认同问题 (The Identity Issue in Chinese Novels of Thailand), Master thesis. Nanning: Guangxi University for Nationalities, 2015.

Li, Yaxin李雅欣. “Jingtong huayu neng baoliu zishen fanwan精通华语能保留自身饭碗” (Proficiency in Chinese may Benefit Keeping the Livelyihood), Dongnanya zongheng 东南亚纵横 (Horizon of Southeast Asia), 1(2000): 53.

————. “Huatai wenhua shuirujiaorong——zai Taiguo chengzhangde huayi ertong” 华泰文化水乳交融——在泰国成长的华裔儿童” (Complete Harmony of Chinese and Thailand’s Culture—Overseas Chinese children growing in Thailand), Dongnanya zongheng东南亚纵横 (Horizon of Southeast Asia), 4(2000): 48.

Li, Zhilin李植林. “Taiguo huaren jituan de jueqi jiqi hongguan huanjing de fenxi泰国华人集团的崛起及其宏观环境的分析”(The Rise of Sino-Thai Group and Analysis on its Macro Environment), Dongnanya yanjiu 东南亚研究 (Southeast Asian Studies), 6(1996): 47-51.

Mitter, Rana. A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World. Oxford, New York: Oxford Press, 2004.

Peterson, Glen. Overseas Chinese in the People’s Republic of China, London and New York: Routledge, 2012.

Qiu, Liben 丘立本 translated. “Di’erci shijie dazhan yilai huaren ziben de bianhua第二次世界大战以来华人资本的变化” (Transformation of Chinese Capital in Thailand since the Second World War), Huaren huaqiao lishi yanjiu华人华侨历史研究 (Historical Studies on huaren and huaqiao), 4(1989):54-57.

Sirisuwilai, Watchaprapon 力丰. Lun Taiguo huawen xiaoshuo de xianshi zhuyi chuangzuo fengge 论泰国华文小说的现实主义创作风格(Discussion on Realism Style in Sino-Thai Literature), Master thesis. Quanzhou: Huaqiao University, 2009.

Skinner, G. William. Chinese Society in Thailand: An Analytical History. Ithaca: Cornell University, 1957.

Temsongsai, Cholaphat 孙语谦. 20Shiji 80 niandai yilai taihua xiaoshuo zhong de guojia rentong 20世纪80年代以来泰华小说中的国家认同 (The National Identity in Chinese Novels by Sino Thai since the 1980s), PhD dissertation. Shanghai: East China University, 2015.

Wang, Fubing王付兵. “Dongnanya jinrong weiji dui Taiguo huaren jingji de yingxiang 东南亚金融危机对泰国华人经济的影响” (The Impact of Southeast Asian Financial Crisis on Sino-Thai Economy), Dongnanya yanjiu东南亚研究 (Southeast Asian Studies), 1 (1999): 61-63.

Wang, Mianchang王绵长. “Taiguo zhengda bofeng jituan de jueqi泰国正大卜蜂集团的崛起”( The Rise of the Thailand Charoen Pokphand Group) Dongnanya yanjiu东南亚研究 (Southeast Asian Studies), 4(1988), pp.1-9.

Wang, Weimin王伟民. “Yijiusan’er nian junzhu lixianzhi queli qian Taiguo wangshi dui huaren zhengce qianxi一九三二年君主立宪制确立前泰国王室对华人政策浅析” (Analysis on the policy of Thai Monarchy towards Chinese in Thailand before the Establishment of Constitutional Monarchy in 1932), Nanyang wenti yanjiu南洋问题研究 (Studies on Nanyang), 2(1988):57-63.

————. “Lun Taiguo huaren shehui shizhixing cunzai论泰国华人社会实质性存在” (The Actual Existence of Chinese Society in Thailand), Dongnanya yanjiu 东南亚研究 (Southeast Asian Studies), 4(1990):45-51.

Wongcharoenkul, Chaweewan 黄璧蕴. Taiguo huaren zuoyong—Taiguo Mangu wangchao lama sanshi zhi lama wushi shiqi huarenshehui (gongyuan 1824nian zhi gongyuan 1910nian) 泰国华人作用:泰国曼谷王朝拉玛三世至拉玛五世时期华人社会(公元1824年至公元1910年) (The Function of Chinese in Thailand—Sino Thai Society during Bangkok Dynasty Rama III to Rama V, 1824 to 1910 AD), PhD dissertation. Shanghai, Shanghai University, 2011.

Wongjittapoke, Adisorn 钟福安. Taiguo huaren shehui de xingcheng gaishu泰国华人社会的形成述论 (A Brief Introduction on the formation of Sino-Thai Society), Master Thesis. Beijing: Beijing Language and Culture University, 2001.

Xu, Guodong许国栋. “Cong huaren zongjiao xinyang pouxi taiguo de ‘tonghua’ zhengce从华人宗教信仰剖析泰国的“同化”政策” (To Analyze the “Assimilation” Policy in Thailand from the Perspective of Chinese Religious Faith), Huaqiao huaren lishi yanjiu华侨华人历史研究 (Historical Studies on huaren and huaqiao), 6 (1994) :27-39.

Xu, Mei许梅. “Taiguo huaren zhengzhi shenghuo de bianqian泰国华人政治生活的变迁” (The Evolution of the Political Life of Chinese in Thailand),Dongnanya yanjiu东南亚研究 (Southeast Asian Studies), 2 (2002):16-20.

————. “Taiguo huaren zhengzhi rentong de zhuanbian_dongyin fenxi泰国华人政治认同的转变——动因分析” (The Political Identity Transformation of Chinese in Thailand——An Analysis on Its Motivation), Dongnanya yanjiu东南亚研究(Southeast Asian Studies), 6 (2002): 47-55.

Zhang, Gaodi edited, 张第高编辑. Yi Guangyan Tuhuaji蚁光炎传图画辑 (A Pictorial Biography of Yi Guangyan), Shantou: Shantou guanxin xiayidai gongzuo weiyuanhui, 2005.

Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi中共中央文献研究室 (CCCPC Party Literature Research Office). Deng Xiaoping niapu 1975~1997邓小平年谱1975~1997 (Chronicle of Deng Xiaoping, 1975~1997), Volume 1. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2004.

Zhu, Fang朱芳. “Taiguo huaren jingji zhuangkuang jiqi zouxiang泰国华人经济状况及其走向” (The Situation of Sino-Thai Enterprises and Its Trend), Dangdai Yatai当代亚太 (Contemporary Asia and Pacific):61-64.

Zhuang, Guotu. 庄国土, “Huigu yu zhanwang: Zhongguo dalu huaqiao huaren yanjiu shuping回顾与展望:中国大陆华侨华人研究述评”( Retrospect and Prospect: Review of Huaren huaqiao Studies in Mainland China), Shijie minzu世界民族 (Ethnicities in the world), 1 (2009): 51-59.

“Zhengda zongyi de youlai正大综艺的由来” (The Origin of Zhengda Variety Show), Liaoning Dang’an辽宁档案, 10 (1994). The origin of this show was only mentioned in a journal publishing archives.

Chen, Congyuan陈琮渊 and Ao Mengling敖梦玲, “Taiguo huaren huaqiao ruhe caiyu yidaiyilu泰国华人华侨如何参与一带一路 ”(How Chinese in Thailand Could Participate and Contribute to the One Belt and One Road) , accessed on March 24, 2019. http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/31215/Document/1439993/1439993.htm