การสารภาพบาป การเปลี่ยนรีต และการต่างตอบแทนในสังคมตากาล็อกต้นยุคอาณานิคมสเปน

Main Article Content

Vicente L. Rafael
อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความแปล