บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

บทคัดย่อ

"ไฟป่าเผาไม่สิ้น ลมฝนโชยกลับงอกงาม" เป็นบทหนึ่งในกวีนิพนธ์ของป๋อจู่อี้ กวีเอกแห่งราชวงศ์ถัง เปรียบหญ้าดอนดั่งมิตรภาพที่แม้มีอุปสรรคก็ไม่สูญสิ้นและยังกลับมางอกงามได้ใหม่อีกครั้ง เหมือนกับความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ครั้งหนึ่งเคยขาดตอน แต่ก็ฟื้นฟูขึ้นได้ เช่นเดียวกับการดำเนินงานของวารสารที่ผ่านมา แม้จะต้องประสบปัญหาหลายครั้ง แต่ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วน ทำให้วารสารผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ