แง่คิดจากนิยายประวัติศาสตร์ Wolf Hall ของฮิลารี่ แมนเทล

Main Article Content

สุมาลี บำรุงสุข

บทคัดย่อ

นวนิยายประวัติศาสตร์เรื่อง Wolf Hall (2009) และ Bring Up the Bodies (2012) ของฮิลารี แมนเทล เสนอเรื่องการขึ้นสู่อำนาจของโทมัส ครอมเวลล์ เสนาบดีของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แมนเทลค้นคว้าข้อมูล ทางประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวาง เน้นความสำคัญของการใช้หลักฐานปฐมภูมิ เช่น จดหมาย พินัยกรรม บันทึกคดีความในศาล รวมทั้งใช้ หลักฐานที่ไม่ใช่เอกสาร เช่น เพลง การเต้นรำ ภาพเขียน เครื่องเรือน เสื้อผ้า และสถาปัตยกรรม เธอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใน ประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน แล้วตีความจากหลักฐานเหล่านั้น เพื่อเสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับครอมเวลล์และภาพชีวิตในครอบครัว ที่เดิมมีหลักฐานน้อยมาก แต่เนื่องจากการเขียนโดยใช้มุมมองของครอมเวลล์ งานเขียนชิ้นนี้แม้จะทำให้ภาพอังกฤษในสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 มีสีสันมีชีวิตชีวา แต่ก็ขาดความเป็นกลาง

Article Details

บท
บทความประจำฉบับ

References

ฮิลลารี เมนเทล. นพพด เวชสวัสดิ์ แปล. ทอมัส ครอมเวลล์: อำมาตย์ผู้พลิกแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: เอิร์นเนสต์, 2557.

Borman, Tracy. Thomas Cromwell: The untold story of Henry VIII’s most faithful servant. London: Hodder & Stoughton, 2014.

Mantel, Hilary. Wolf Hall. London: Fourth Estate, 2010.

______. Bring Up the Bodies. London: Fourth Estate, 2013.

Robertson, Mary L.. “Thomas Cromwell’s Servants: The Ministerial Household in Early Tudor Government and Society.” Ph.D. diss.. University of California. Los Angeles, 1975.

Warnicke, Retha M.. Wicked Women of Tudor England: Queens, Aristocrats, Commoners. London: Palgrave Macmillan, 2012.

Horowitz, Mark. review of The many faces of Thomas Crowell.(review no. 1168), http://www.history.ac.uk/reviews/review1168. (accessed April 4, 2016).

Johnson, Sarah ‘Defining the Genres: What are the rules for historical fictions?,’ http://www.historicalnovelsociety.org/guides/historical (accessed April 15, 2016).

Lipscomb, Suzannah. ‘What you won’t learn about Thomas Cromwell by reading Hilary Mantel,’ New Republic. 31 October 2014. http://www.newrepublic.com/article/real-history. (accessed April 10, 2016).

Mantel, Hilary. http://www.historytoday.com/hilary-mantel/on Thomas More. (accessed March 22, 2016).

______. http://www/historyextra.com/features/wolf-hall: Author Hilary Mantel Talks Tudor Historical Accuracy. (accessed April 24, 2016).

Schama, Simon. ‘What historians think of historical novels,’ Financial Time, 3 February 2015. http://www.ft.com/coms. (accessed April 25, 2016).

Schama, Simon. A History of Britain: At the Edge of the World? 3000 B.C. – 1603 A.D.. London: The Bodley Head, 2009.

Stanford, Peter. ‘Sir Thomas More: saint or sinner,’ Telegraph, 25 August 2015. http://www.telegraph.co.uk/news/BBC./Sir Thomas More. (accessed April 20, 2016).

“A child servant is whipped”. http://www.thomasmorestudies.org/docs/Thomas More Readers: Memorabilia: Personal Remembrance Part Three. (accessed April 26, 2016).

“A with author Hilary Mantel-Mumsnet.” http://www.mumsnet.com/books/webchats/Q&.(accessed March 30, 2016)

“William Roper.” http://www.en.m.wikipedia.org. (accessed April 24, 2016).

http:///www.huntington.org/File.PDFs 64997/Frontier-Lori-Ann5.0-the Huntington. (accessed March 26, 2016).