<b> The Museum of Innocence ความทรงจำที่ไม่เคยหล่นหาย</b><br> The Museum of Innocence

ผู้แต่ง

  • สิรนันท์ ห่อหุ้ม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

The Museum of Innocence, Orhan Pamuk, รักสามเส้า

บทคัดย่อ

                เมื่อเอ่ยชื่อของ ออร์ฮาน ปามุก(Orhan Pamuk) เชื่อว่าน่าจะมีนักอ่านชาวไทยจำนวนไม่น้อย ที่เป็นแฟนคลับของนักเขียนรางวัลโนเบลชาวตุรกีผู้นี้ที่ผ่านมาในการรับรู้ทั่วไป ผลงานซึ่งเป็นเสมือนภาพจำของนักเขียนรางวัลโนเบลชาวตุรกีผู้นี้ มักจะเชื่อมโยงและวิพากษ์วิจารณ์ความคิด ความเชื่อและวิถีทางสังคม การเมือง ศาสนาความขัดแย้งในตุรกีอยู่เสมอ เพราะแม้ว่าโดยพื้นเพของปามุกจะเติบโตในครอบครัวชาวออตโตมันที่มั่งคั่ง เป็นชาวตุรกีชนชั้นกลางระดับสูงซึ่งมีโอกาสทางสังคมมากกว่าชาวเคิร์ดหรือชาวอาร์เมเนียน แต่เขากลับเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวเคิร์ดและชาวอาร์เมเนียนที่ถูกกดขี่ข่มเหงในสถานะของชนกลุ่มน้อยตลอดเวลา เขาถ่ายทอดมุมมองเหล่านั้นออกมาในงานเขียนหลายเรื่อง รวมถึงนวนิยายเล่มดังที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างMy Name is Red , The Other Colors รวมถึง Snow (หิมะ) ซึ่งว่าด้วยการปะทะกันระหว่างความเชื่อของเป็นรัฐฆราวาสและการยึดถือกฎหมายอิสลามในแบบรัฐอิสลามซึ่งเป็นปัญหาทางการเมืองภายในของตุรกี ที่สำนักพิมพ์บทจรเพิ่งจะพิมพ์ออกมาหมาดๆ ด้วยวิถีคิดและการทำงานแบบนี้ แม้ว่า….  (อ่านต่อในฉบับ PDF)

Author Biography

สิรนันท์ ห่อหุ้ม, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-03