สำหรับผู้แต่งที่สนใจส่งบทความขอตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา สามารถดาวน์โหลดคู่มือ การสมัครสมาชิก  การจัดการข้อมูลส่วนตัว  การส่งบทความ และการแก้ไขบทความ ที่ Manual  โดยคลิ๊ก For Authors  หรือ คลิ๊ก