อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

Main Article Content

กฤตยา นาคประสิทธิ์

Abstract

ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.ทาซากะ ฮิโรชิ ปัจจุบันอายุ 71 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการสถาบันวิจัยแห่งญี่ปุ่น (The Japan Research Institute) มีประสบการณ์ทำงานร่วมมือพัฒนาภาคธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ 702 บริษัทเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี คุณทาซากะ ฮิโรชิ
เป็นผู้ก่อตั้ง Think Tank SophiaBank ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายทั่วโลก ทำหน้าที่คลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น ทำงานนำเสนอข้อมูล วิสัยทัศน์ และแนวคิดของระบบสังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันทาซากะ ซึ่งถือเป็นพื้นที่บ่มเพาะผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยสถาบันแห่งนี้มีผู้บริหารและผู้นำในวงการต่าง ๆ มารวมตัวกัน 5,000 คน เขามักเป็นเรี่ยวแรงหลักในการทำงานให้กับองค์กรต่าง ๆ ในบทบาทฐานะที่เป็นนวัตกร ผู้นำ นักคิด นักพูด และนักเขียน ถือได้ว่าคุณทาซากะ ฮิโรชิ เป็นผู้หนึ่งที่มีทักษะหลากหลายในการทำงาน ด้วยความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศนี้เอง เขาจึงได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษคณะรัฐมนตรี


       ปัจจุบันมีผลงานหนังสือของคุณทาซากะ ฮิโรชิ ถูกตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศกว่า 80 เล่ม หนังสือ NORYOKU WO MIGAKU AI JIDAI NI KATSUYAKUSURU JINZAI “3TSU NO NORYKU” ถูกจัดพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 2019 และถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อหนังสือว่า “อนาคตที่ AI
ทำอะไรคุณไม่ได้ โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์น ในเครือบริษัท วีเลิร์น จำกัด เมื่อปี ค.ศ.2021 โดยบริษัท วีเลิร์น จำกัด ได้รับลิขสิทธิ์ในการแปลภาษาไทยมาจากบริษัท Nippon Jitsugyo Publishing จำกัด
ผู้แปลคือ คุณปาวัน การสมใจ นับเป็นผลงานการแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นลำดับที่ 5 ของผู้แปล  หนังสือแปลฉบับภาษาไทยถูกจัดจำหน่ายโดยบริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review

References

ทาซากะ ฮิโรชิ. (2564). อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้. แปล จาก NORYOKU WO MIGAKU AI JIDAI NI KATSUYAKUSURU JINZAI “3TSU NO NORYKU”. แปลโดย ปาวัน การสมใจ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วีเลิร์น