ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์ นำวารสารนี้ไว้ในสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ระบบเผยแพร่ของวารสารนี้ เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะให้คณาจารย์ บุคลากรใช้ค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ