กรณีห้องเรียนเพศวิถี: สิทธิความหลากหลายทางเพศกับชายแดนใต้/ปาตานี

Main Article Content

อันธิฌา แสงชัย

บทคัดย่อ

กรณีห้องเรียนเพศวิถีคือปรากฏการณ์ที่ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู และสองผู้ก่อตั้งองค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวผู้เขียนบทความเอง ถูกโจมตีด้วยการใช้ข้อความแสดงความเกลียดชังและเหยียดเพศในสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาคประชาสังคมและนักวิชาการด้านศาสนาที่เห็นว่ากิจกรรมห้องเรียนเพศวิถีและฟุตบอลคลับขององค์กรนี้ทำลายศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอันดีของชายแดนใต้/ปาตานี เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หลังจากรายการสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ห้องเรียนเพศวิถี ซึ่งนำเสนอความเป็นมาของห้องเรียนเพศวิถี ทัศนคติและชีวิตส่วนตัวของสองผู้ก่อตั้งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งผลให้เกิดวิวาทะเผ็ดร้อนและผลสะเทือนในวงกว้างประเด็นความหลากหลายทางเพศในชายแดนใต้ถูกกล่าวถึงในพื้นที่สาธารณะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการโจมตีที่เกิดขึ้นทำให้การทำงานด้านสันติภาพและสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม บทความนี้จะศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว เพื่อชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการต่อสู้ต่อรองควบคุม กดขี่ ระหว่างอัตลักษณ์ที่ซับซ้อนและซ้อนทับกันและการปะทะกันระหว่างความเป็นกระแสหลักกับความเป็นชายขอบในพื้นที่ทางศาสนา เพศ ชาติพันธุ์ รวมถึงความเป็นคนนอก/คนใน ในชายแดนใต้/ปาตานี

Article Details

บท
บทความประจำฉบับ