เกณฑ์การตีพิมพ์

Main Article Content

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

สถานที่ติดต่อ

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ 1015

โทรสาร 0-2310-8260

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร