Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านสมัครใช้บริการแจ้งการเผยแพร่วารสารนี้ ใช้ลิงก์ลงทะเบียนที่ด้านบนของโฮมเพจสำหรับวารสาร การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารฉบับใหม่แต่ละฉบับ รายการนี้ยังช่วยให้วารสารสามารถอ้างสิทธิ์ในการสนับสนุนหรือผู้อ่านได้ในระดับหนึ่ง ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสารซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น